O nás

Firma EMSkomplet s.r.o., Mojmírová 12, Prievidza vznikla 2.1.1998 zápisom v obchodnom registry.

Firma sa zaoberá :

  • Odborné prehliadky a skúšky výhradných technických zariadení plynových, tlakových a elektrických.
  • Oprava a údržba výhradných technických zariadení plynových, tlakových a elektrických.
  • Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky plynových, tlakových, elektrických.
  • Stavebná činnosť - rekonštrukcia a výstavba rodiných domov a IBV.
  • Vykonávame predaj, servis a montáž kotlov Junkers, Wolf, Atack, Baxi