Kontakt

 Názov firmy: EMS KOMPLET, s.r.o.
 Sídlo:    Mojmírová 12
       97101 Prievidza

 Telefón:   046-5404110
 Fax:     046-5406741
 
 Sekretariát:                  +421 46 540 6741  
 
 Konatelia spoločnosti:  Ján Lacko       +421 905 528 898  jan.lacko@emskomplet.sk
             Jozef Blaho      +421 905 650 638   jozef.blaho@emskomplet.sk

 Ekonomické oddelenie:  Nadežda Antolová    +421 46 540 6741  nadezda.antolova@emskomplet.sk

 Rozpočtové oddelenie:  Michal Blaho      +421 915 580 402  

 Servisné oddelenie:   Ján Lacko ml.     +421 905 825 837  servis.lacko@emskomplet.sk  


 Vedúci strediska voda, kúrenie a plyn :     Ervin Valchovník   +421 905 847 492
 Vedúci strediska elektro:            Ľuboš Veterník    +421 905 918 177

 IČO: 36301132 DIČ: 2020076806  IČ DPH: SK2020076806
 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 10794/R

 Číslo bankového účtu: 1219176259/0200  IBAN: SK11 0200 0000 0012 1917 6259  SWIFT: SUBASKBXVK